Beşiktaşlı olmak yürek ister. Çünkü: her yiğidin malı değildir.