Hakemler hakkımızı yese de kartalı durduramaz hiç kimse!