çArşı severse kimse tutamaz, çArşı ağlarsa kimse susturamaz, çArşı kaybolursa kimse bulamaz!
Dinle sosyete kızı, iyi dinle: kimse çArşı olamaz!