oyy canlarym benym uzulmeyynn tum askerlerymyz gelecek uzulmeyyn bak benym askymda askerde van da hakkary ve syrnk heo buralara oporosyona gydyyoo byz byrbyrymyzy cok sevyyoruzzz byrbyrymyz olmasa olmass o benym askym esym hayatym herseyymmm esmer melegynden komandosuna seny sevyyorum safak 79:(