SEN BENY SEVMESENDE BEN SENY COK SEVYYORUM SEN BENYM HERSEYYMSYN SENY COK ?ZLEDYM SAMETYM O SYMDY ASKER