?nemli olan a?k i?in ?lmek de?il u?runa ?lecek bir a?k bulmaktyr