bin yıl ömrüm olsa, bin yıl seni severdeim,bin yıl seni severken,bn yıl daha isterdim.