Yerine koyamady?ym isteyip de s?yleyemedi?im bo?azymda d???mlenen tek ger?ek sensin aynadaky h?zn?m