SOK HAN?ERY KALBYME AMA FAZALA DERYNLERE GYTME ??NK? ORALARDA SEN VARSIN K?BRA SEN BELKY BYLMYYON AMA ALLAH BYLYYOR SENY NE KADAR SEVDY?YMY K?BRA SENY ?OK SEVYYORUM A?KIM ?MR?MDE KYSEYY BU KADAR SEVMEDYM SENY ?L?M?NE KADAR SEVCEM BUNU SAKIN UNUTMA SENY ?OK SEVYYORUM