NASYP DE?YLMY?

SENY SEVYYORUM DEDYM
DEDYM, DEDYM AMA
OLMADI NASYP DE?YLMY?
SEN BENY SEVMEDYN


BELKY BYRG?N SENDE BENY
SEVERSYN DYYE BEKLEDYM
BEKLEDYM, BEKLEDYM AMA
SEN BENY SEVMEYY YYNE TERCYH ETMEDYN.