akan sular akyyor yar g?zlerime bakyyor e?er g?zlerime bakmasan g?zlerimden kan akyyor.