sevme sevsinler değer versinler
ağlama ağlatki kıymetini bilsinler,,,,,,,,,,,,,,,,