insanlar olduklery zaman degyl unutulduklary zaman olurler.