D?nyadaki en g?zel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki......