Seni seviyorum demek sadece sana seni seviyorum demek değildir. Seni seviyorum derken tir tir titremektir...