nice insanlar gördüm üstünde elbisesi yok nice elbiseler gördüm içinde insan YOKI