fikirlere fikirlerle kar?ylyk veremeyenler saldyryya ge?erler..