Y?re?imi byrakmy?ken avu?laryna g?z?mde y?z?nden ba?ka bir sima yokken ve ?mr?m? sermi?ken yollaryna sadakatsizli?ini hakedecek ne yaptym? Sevdam myydy ? fazla gelen y?re?ine d?r?stl???mm?yd?? kaldyramady?yn masumiyetim miydi ? ruhunu sarsan sen beni hi? haketmedin... Git yolunu g?zleyen ba?ka bir yar bul ruhunu saracak baska bir kul bul de?er bi?ece?in ba?ka bir mal bul Ama ?unu Unutma ki... NE BEN BYR NESNEYYM NEDE RUHUM BYR PUL!!!