Senin beni düşünüp düşünmediğin düşüncesi düşündürür beni.