Bir şey; ne sandığın kadar iyi, ne de sandığın kadar kötüdür.