kimine göre yalnız kimine göre kralız biz adamına göre adamız.